Οδηγίες ανάρτησης Αγγελίας απο τουριστικές επιχειρήσεις

Η σύνταξη μιας αγγελίας αναζήτησης εργαζόμενου ή συνεργάτη είναι το τελευταίο βήμα στην διαδικασία στελέχωσης την επιχείρησής μας – τα άλλα βήματα είναι α) η καταγραφή των αναγκών και β) η σκιαγράφηση του ιδανικού υποψηφίου. 

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η αγγελία μας να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να είναι πλήρης και περιγραφική, εμπεριέχοντας κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 • Επωνυμία επιχείρησης (π.χ. Ξενοδοχείο HOTEL ABCD)
 • Τοποθεσία επιχείρησης (π.χ. "Καλαμάτα")
 • Ζητούμενη θέση / θέσεις (π.χ. "Assistant F&B Manager", "Μάγειρας Β'", "Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής" κτλ)
 • Προσόντα & δεξιότητες (π.χ. Καλή γνώση Αγγλικών, γνώση κρύας κουζίνας, γνώση προγράμματος, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2 ετών κτλ)
 • Χρονική περίοδος απασχόλησης (π.χ. Απρ-Οκτ 2022)
 • Εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας (π.χ. "5νθήμερη εργασία")
 • Παροχές & κίνητρα (π.χ. "Διαμονή σε δίκλινα δωμάτια πλησίον καταλύματος", "ένα γεύμα στο ωράριο εργασίας", "πλήρης διατροφή", "ιδιωτική ασφάλεια",  "εκπαίδευση")
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας & ιδιότητα (π.χ. Ανδρέας Ανδρέου, FΟΜ)
 • Τηλέφωνο & ώρες επικοινωνίας (π.χ. 2727033ΧΧ33, 6975715ΧΧΧ  Δευτ-Παρασκευή 09:00-15:00)
 • Email αποστολής βιογραφικών (π.χ. info@examplehotel.gr)
 • Ιστοσελίδα & Social media επιχείρησης (π.χ. www.hotelAbCD.com ,  fb/hotelabcd)

Οποιοδήποτε άλλα επικουρικά στοιχεία, περιλαμβάνονται στην αγγελία (π.χ. ελκυστικός τίτλος, σύντομο προφίλ επιχείρησης, γραφιστική επένδυσηφωτογραφία & λογότυπο, εύρος πακέτου αμοιβής, προοπτικές εξέλιξης κτλ), είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και συνήθως αξιολογούνται θετικά από τους υποψήφιους συνεργάτες μας. Βάζοντας σε πλήρη εφαρμογή τα παραπάνω, αυξάνει κανείς δραματικά τη διεισδυτικότητα της αγγελίας του σε ένα “κοινό” που συνεχώς μεταβάλλεται.

Εφόσον έχουμε συντάξει μια σωστή και πλήρη αγγελία, το επόμενο βήμα είναι να της δώσουμε την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Οι λύσεις είναι αρκετές. Τα ίδια μέσα δημοσιότητας της επιχείρησης (ιστοσελίδα, προφίλ στα social media), εφημερίδες, εξειδικευμένες πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, linkedin, εξειδικευμένες ομάδες σε social media κλπ.

Αλήθεια όμως, πόσες από τις τουριστικές επιχειρήσεις – μικρού, μεσαίου ή και μεγαλύτερου μεγέθους, μπορούν να απαντήσουν με επιτυχία στα κάτωθι ερωτήματα:

 • Γνωρίζω ποιο είναι το προφίλ του “κοινού μου”, των μελλοντικών συνεργατών μου; Ποια είναι τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και πως περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους;  
 • Ποια είναι τα αγαπημένα τους κανάλια κοινωνικής δικτύωσης; Πως περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους και ποιές είναι οι προτεραιότητες που θέτουν στην προσωπική ή κοινωνική τους ζωή; 
 • Προσφέρουμε ένα σταθερό κι υγιές περιβάλλον εργασίας καθώς και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών;  Εξασφαλίζουμε προοπτικές συνεχούς ανάπτυξης στους συνεργάτες μας, αλλά και την απαιτούμενη ηθική και υλική αναγνώριση του έργου που επιτελούν καθημερινά;

Μια πολύ ευκολη και αποδοτική μέθοδος είναι απλά η δημοσίευση της αγγελίας σε εξειδικευμένες ομάδες στα social media που “συναντάς” μεγάλο μέρος μελλοντικών συνεργατών όπως λ.χ στην ομάδα στο facebook με όνομα Jobs in Tourism που έχει δημιουργηθεί από την TourismLab κι έχει συγκεντρώσει σχεδόν 7.000 μέλη σε λίγες ημέρες.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *